EMDR-therapie

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapeutische behandelmethode die kan helpen de hevigheid van emoties ten gevolge van een nare ervaring of toekomstige schrikbeelden te verminderen. EMDR therapie is vooral bekend geworden vanwege de toepassing bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Echter, de werking van EMDR is veel breder.

Zo wordt EMDR therapie succesvol ingezet bij angsten, paniekaanvallen, onzekerheid, eetstoornissen, slaapproblemen, rampfantasieën en gebeurtenissen die veel impact hebben gehad en een sterke emotionele lading veroorzaken.

EMDR therapie kan door middel van zogenaamde stimuli – tikken op de knieën – de hevigheid van nare gevoelens doen verminderen.

Het fijne van EMDR therapie is dat je niet eindeloos lang hoeft te praten over je verleden. EMDR werkt vaak snel en kan goed gecombineerd worden met gesprekstherapie.

Gemiddeld zijn 3 tot 7 EMDR behandelingen nodig. Voor een zo optimaal mogelijk resultaat, plannen we de sessies bij voorkeur wekelijks in.

Bij complexe, meervoudige trauma’s (denk aan seksueel misbruik, oorlogsslachtoffers) verwijs ik je naar een BIG geregistreerde trauma psycholoog.

Maak een afspraak!

Hoe gaat een EMDR therapie sessie in z’n werk? 

Tijdens de EMDR behandeling zal ik je vragen terug te denken aan een gebeurtenis of situatie waarbij je in hoge mate negatieve gevoelens ervaart. We gaan de emoties, beelden, gedachten etc. kort ‘ophalen’ om er meer informatie over te verzamelen. 

Daarna wordt het desensitiseren, het verwerken, gestart. 

Ik zal je vragen de situatie weer voor de geest te halen maar nu gebeurt dit met een afleidende stimulus zoals: 

 • Tikken op de knieën.

Deze afleiding, de stimulus, zorgt ervoor dat de hevigheid van emoties afneemt en er verwerking plaats vindt. 

Er zal iets veranderen in je gevoel, lichaam, gedachten of beelden. We volgen deze veranderingen net zolang totdat de hevige emoties zijn geneutraliseerd. 

Werking EMDR behandeling 

Het exacte werkingsmechanisme van EMDR therapie is niet geheel duidelijk. Eén theorie is dat de oogbewegingen hetzelfde effect hebben als de REM slaap. Tijdens de REM slaap bewegen de ogen snel heen en weer, dromen mensen en worden ervaringen verwerkt. 

Een andere theorie is dat tijdens de EMDR behandeling vervelende ervaringen worden opgeroepen vanuit het lange termijn geheugen naar het werkgeheugen. Het werkgeheugen heeft een beperkte capaciteit om dingen vast te houden. Door het gelijktijdig oproepen van het beeld van een nare ervaring en het introduceren van een afleidende stimuli is er niet genoeg ruimte in het werkgeheugen en daalt de intensiteit van de emotie (het wordt gedesensitiseerd). 

Zie hier een filmpje over de werking van EMDR therapie: 

Maak een afspraak!

Effecten EMDR therapie 

De EMDR behandelingen zullen er geleidelijk toe leiden dat nare herinneringen hun emotionele lading verliezen. De ‘overgevoeligheid’ die is ontstaan, neemt af. Verder kan het effect zijn dat er nieuwe, positievere gevoelens en gedachten ontstaan en je je weer beter kunt focussen op doelen in je leven. 

Misverstanden rond EMDR behandeling 

 • EMDR therapie werkt alleen bij een trauma. 
  • Hoewel EMDR therapie het beste is onderzocht bij traumaverwerking wordt het ook succesvol ingezet bij bijvoorbeeld onzekerheid, een laag zelfbeeld, angsten, pijn, liefdesverdriet et cetera. 
 • EMDR therapie is alleen een techniek 
  • EMDR therapie is niet ‘alleen’ een techniek waarbij wordt gewerkt met het oproepen van beelden en het toepassen van een stimuli. Tijdens EMDR therapie is ook aandacht is voor ontspanning, het ombuigen van negatieve gedachten naar positieve affirmaties, visualisatie, doelen en huiswerkopdrachten. 
 • Behandeling met EMDR lost alles op binnen 3 sessies 
  • EMDR therapie werkt in 80% van alle gevallen. Gemiddeld zijn 3 tot 7 EMDR sessies nodig, al dan niet gecombineerd met gesprekstherapie of andere behandelvormen. 

Het ontstaan van EMDR therapie 

EMDR werd door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro bij toeval ontdekt. In 1987 bemerkte ze tijdens een wandeling dat door het snel bewegen van haar ogen de emotionele lading van een herinnering minder werd. 

Shapiro besloot dit verder te onderzoeken. Shapiro’s experimenten bevestigden haar theorie: door het toepassen van een visuele stimuli verloren nare herinneringen hun heftige lading. Met andere woorden: hevige emoties werden geneutraliseerd. Dit werd de basis voor de volledige geprotocolleerde EMDR behandeling zoals wij die nu toepassen. 

In 1989 publiceerde Shapiro de resultaten van haar eye movement desensitization and reprocessing. De therapie blijkt niet alleen met visuele stimuli effectief te zijn, EMDR werkt ook met piepjes die afwisselend in het linker- en rechteroor klinken. 

Contra-indicaties voor het toepassen van EMDR-behandelingen

Medicatie, drugs en alcohol. Sommige medicatie zoals benzodiazepinen en andere sederende middelen kunnen de effectiviteit van de EMDR therapie in de weg staan. 

Ernstige psychiatrische stoornissen. Acute, ernstige psychiatrische stoornissen zoals een ernstige depressie, psychoses en bipolaire stoornissen vormen een contra indicatie voor een behandeling met EMDR. 

Epilepsie. EMDR therapie wordt uit voorzorg niet toegepast bij mensen met epilepsie.

Werkt EMDR bij liefdesverdriet? 

En er valt volgens de hoogleraar nog veel meer te ontdekken. ‘Psychische klachten waar je niet mee geboren bent, zoals slaapstoornissen, depressies, woedeaanvallen of rouwproblemen, zijn gestoeld op herinneringen, fantasiebeelden van bijna-ongelukken of rampgedachten over toekomstige ellende – en dus zijn ze te behandelen met EMDR.’ De Jongh windt zich op over de conservatieve aanpak van collega-psychologen. ‘Volgens de eed van Hippocrates moeten artsen up-to-date blijven en behandelen volgens de huidige regelen der kunst. Maar bij psychische problemen bestaat de therapie nog te vaak uit praten, in feite een negentiende-eeuwse manier van behandelen.’ – Aldus Hoogleraar De Jongh in Pscyhologie Magazine. 

Lees verder: 

https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/helpt-emdr-nu-zelfs-tegen-liefdesverdriet/ 

Zie ook Petra van der Heiden; https://www.hulpbijliefdesverdriet.nl/

Kennismaken met EMDR therapeut in Leerdam?

Als je wilt weten of ik iets met jouw hulpvraag kan en of er een ‘klik’ is tussen ons dan is het mogelijk om kort (telefonisch) kennis met elkaar te maken. Hierna kun je de beslissing nemen om door te gaan en een afspraak te maken voor een intakegesprek. 

Ik hoop je snel te ontmoeten in de praktijk!

Neem vrijblijvend contact met me op!

E.M.D.R. is effectief toepasbaar bij: 

 • Een post traumatische stress stoornis 
 • Een obsessief compulsieve stoornis 
 • Angst na auto-ongeval 
 • Angst na brand 
 • Angst voor de tandarts 
 • Angst voor injecties 
 • Vliegangst 
 • Een slikfobie 
 • Rouwverwerking, afscheid nemen, ouder worden 
 • De gevolgen na seksueel misbruik 
 • De gevolgen van mishandeling, pesten 
 • De gevolgen na een overval 
 • De gevolgen van een verwonding of ernstige ziekte 
 • Het verlies van een baan 
 • Een negatief zelfbeeld